Bromsgrove Saturday School

April 4, 2016

Bromsgrove Saturday School
โรงเรียนวันเสาร์

 

Screen Shot 2559-05-25 at 13.19.39

Download Brochure here

Ages: 4 to 9 years old – อายุ: 4-9 ปี
3 September – 8 October 2016 – 3 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559
Intensive Introduction into International English Education
การศึกษาระบบอังกฤษมาตรฐานสากล

Based on our key principles of flair, discipline and academic rigour, Bromsgrove International School is proud to offer a weekend school.
It is specifically designed for Thai and SouthEast Asian children aged between 4 and 9 years. The programme will develop students’ English language skills to a level that allows them to access the British Curriculum, either at BIST or at other leading international schools.

Reading, writing, speaking and listening are at the heart of our programme and will be developed through a creative curriculum, which is similar to that offered in our Early Years and Primary School. Children will be taught by our outstanding, UK-trained teachers, all of whom are native English speakers.

Along with the creative curriculum, students will have an opportunity to experience various enrichment activities such as ICT, Drama, Music, Art and PE, which will provide further opportunities to develop their English language acquisition.
โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีความมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมีความฉลาดหลักแหลม มีระเบียบวินัย และได้รับการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในวันหยุดสุดสัปดาห์ขึ้น
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนี้ เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนคนไทย และนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ อายุระหว่าง 4-9 ปี โดยจะช่วยเสริมทักษะของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษในระดับที่นักเรียนจะสามารถผ่านการทดสอบ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนระบบอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ หรือโรงเรียนนานาชาติชั้นนำทั่วไป
ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังถือเป็นหัวใจของโปรแกรมของเรา และทางโรงเรียนจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการผ่านจากหลักสูตรที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับการสอนที่โรงเรียนอนุบาล (วิทยาเขตรามคำแหง) และโรงเรียนประถมศึกษา (วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค) นักเรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษโดยคุณครูที่ผ่านการรับรองจากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นคุณครูเจ้าของภาษา
นอกเหนือจากหลักสูตรที่สร้างสรรค์นี้แล้ว นักเรียนจะมีได้โอกาสสัมผัสกับกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสดง ดนตรี ศิลปะ และพลศึกษา ซึ่งจะเปิดโอกาสในการรับรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

Screen Shot 2559-04-04 at 10.02.45
Children will be immersed in a creative curriculum to develop their English Language skills and receive enrichment opportunities where they can apply the skills that they have learnt.
เด็กๆจะได้เรียนหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสอีกมากมายในการเรียนรู้จากที่แห่งนี้

Saturday 3rd September to 8th October 2016
9am to 3pm – lunch will be provided for an additional fee of Bt. 1,500
ทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 3 กันยายน  ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559

Registration Fee:
2,000 THB (Non-Refundable) – ค่าลงทะเบียนเรียน: 2,000 บาท

Fee for full-day student – โปรแกรมเต็มวัน
(9.00 – 15.00 hrs.): THB 14,000 – (9.00-15.00 น.): 14,000 บาท
(Including a camp polo shirt, and accidental insurance)
(ราคานี้รวมเสื้อโปโลและประกันอุบัติเหตุ)

Fee for half-day student – โปรแกรมครึ่งวัน
(9.00 – 12.00 hrs.): THB 10,000 – (9.00-12.00 น.): 10,000 บาท
(Including a camp polo shirt, and accidental insurance)
(ราคานี้รวมเสื้อโปโลและประกันอุบัติเหตุ)

Meals/program: – ค่าอาหาร/โปรแกรม:
Half-day student: BHT 600 (Snack & Drink)
โปรแกรมครึ่งวัน: 600 บาท (อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
Full-day student: BHT 1,200 (2 snacks, lunch, Drink)
โปรแกรมเต็มวัน: 1,200 บาท (อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)

Additional benefits (For Mainstream Curriculum at BIST)
– สิทธิพิเศษที่จะได้รับหากสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปกติ ของโรงเรียน!

– Usual application fee of 5,000 THB waived
– ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 5,000 บาท
50% Discount (THB 25,000-50,000) on Registration fee
– ส่วนลด 50% (25,000-50,000 บาท) สำหรับค่าแรกเข้า