งานแนะนำโรงเรียนและพบปะผู้ปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา

December 17, 2019

ลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่สถานที่จัดงาน

Bromsgrove International School Thailand

งานแนะนำโรงเรียนและพบปะผู้ปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ซันทาราเวลเนสรีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษชั้นนำในเขตกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 460 ปี และเป็นโรงเรียนประจำชั้นนำระดับโลก จะจัดงานแนะนำโรงเรียนและพบปะผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic approach) ของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ การปูทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ และหลักสูตรเสริมต่างๆ รวมไปถึงระบบโรงเรียนประจำชั้นนำแบบอังกฤษตามมาตรฐานของ the Boarding Schools Association (BSA)  การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของเราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน บรรยายโดย มิสซิส รีเบ็คก้า โอเวนส์ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ท โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดด้านล่างนี้

กรุณาตอบรับเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 โดยท่านสามารถส่งอีเมลมาที่ kjeeranut@bromsgrove.ac.th หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02-989-4873 (ติดต่อคุณจีรณัฐ – โบว์ แผนกการตลาด)

08:30 – 09:30 ลงทะเบียน

09:30 – 10:00 กล่าวต้อนรับ และแนะนำการศึกษานานาชาติโดย มิสซิส รีเบ็คก้า โอเวนส์ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา

10:00 – 10:30 การปูทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ และระบบโรงเรียนประจำแบบอังกฤษ

10:30 – 11:00 ฟังประสบการณ์จริงจากครอบครัวบรอมส์โกรฟ

11:00 – 11:30 ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

11:30 – 12:30 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

งานสัมมนาในครั้งนี้จะมีทั้งการบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่สถานที่จัดงาน

Registration Here View Map Here

Bromsgrove International School Thailand (BIST), a leading British international boarding and day school in eastern Bangkok, affiliated with Bromsgrove School in England (established in 1553 and is one of the of UK’s most prestigious and oldest co-educational boarding and day school), will host an information session to introduce our school as well as our world class residential boarding provision (which is fully compliant with the Boarding Schools Association (BSA) standards from the UK), to prospective parents who live in Chachoengsao province and are interested in exploring an international school education for their children.programme. The session will be hosted by Mrs Rebecca Owens, Head of Secondary, Bromsgrove international School Thailand. The session will be held at the Centara Wellness Resort and Hotel, Chachoengsao, on Saturday 8th February 2020. Please see the below agenda for more information.

If you are interested in joining the session, kindly reserve your place at kjeeranut@bromsgrove.ac.th or call 02-989-4873 (contact Khun Jeeranut (Bow) – Marketing) within Friday 31st January 2020.

08:30 – 09:30 Registration and Refreshment served

09:30 – 10:00 Welcome speech and Introducing Bromsgrove International School Thailand

10:00 – 10:30 University Pathways and Boarding Programme

10:30 – 11:00 Meet BIST Families

11:00 – 11:30 Q&A Session

11:30 – 12:30 Lunch

Registration Here View Map Here