BIST Parent Meeting in Udon Thani

January 23, 2024

งานแนะนำโรงเรียนและพบปะผู้ปกครองในเขตจังหวัดอุดรธานี

รู้จักกับโรงเรียนประจำระบบอังกฤษที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพฯ

🗓️ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 – 18:00 น.
📍 โรงแรม เดอ ปริ๊นเซส จ.อุดรธานี แผนที่ https://bit.ly/498byZ7
🙋 รับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 – 16 ปี
📝 กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน
📞 สอบถามเพิ่มเติมที่โทร 02-821-6886 หรืออีเมล Admissions@bromsgrove.ac.th
*ฟรี ค่าธรรมเนียมการสมัครและทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ มูลค่า 5,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น