ลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่

เปิดบ้านแผนกประถมและมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

เรียนเชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

ณ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขตวินด์เซอร์พาร์ค ซ.สุวินทวงศ์ 15

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 – 12:00 น.

ลงทะเบียน คลิกเพื่อดูแผนที่

งานเปิดบ้านในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผู้ปกครองที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของชั้นประถมและมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ของเด็กๆ มีความสนุกสนาน ท้าทายและน่าจดจำ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยกับนักเรียน คุณครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยี่ยมชมอาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์ศิลปะการแสดง หรือ Performing Arts Centre ที่ทันสมัย และ หอพักนักเรียนที่มีมาตรฐานระดับโลก

กำหนดการ

09:30 ลงทะเบียน

09:45 – 10:00 เปิดงานและกล่าวต้อนรับ

10:00 – 10:15 แนะนำระบบการเรียนการสอนของระดับชั้นประถมศึกษา โดย มิสคริสทีน อาร์มสตรอง ครูใหญ่แผนกประถมศึกษา

10:15 – 10:30 แนะนำระบบการเรียนการสอนของระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย มิสซิสรูธ ยัง ครูใหญ่แผนกมัธยมศึกษา

10:30 – 11:15 เดินชมแนะนำโรงเรียน

11:15 – 11:30 ตอบข้อซักถาม

REGISTRATION FORM CLICK TO SEE MAP

Primary & Secondary Open Morning

Come and see our engaging and inspiring approach to learning.

Windsor Park Campus, Suwinthawong 15

15 March 2019 from 09:30 – 12:00

This Open Morning is tailored for parents to find out more about our Primary & Secondary curriculum
which engages our young learners and makes learning fun, relevant, memorable and challenging.
Want to find out more?

Come and meet our students, teachers and staff, as well as exploring our grounds, sporting facilities,
performing arts centre and boarding houses. Refreshments will also be available at the event.

Event Programme
09:30 Open for registration
09:45-10:00 Welcome by MC
10:00-10:15 Primary Presentation & Philosophy by Christine Armstrong, Primary Principal
10:15-10:30 Secondary Presentation & Philosophy by Ruth Young, Secondary Principal
10:30-11:15 School tour
11:15-11:30 Q&A

To reserve your space, please click to fill in registration form below

REGISTRATION FORM CLICK TO SEE MAP

For further information please call Khun Natsanan (Ning) at 02-989-4873 or email bnatsanan@bromsgrove.ac.th