ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไป ภายใน 24 ชั่วโมง

*Required fields

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

SMALL CLASS SIZES

SMALL CLASS SIZES

PERSONALISED LEARNING

PERSONALISED LEARNING

EXPERT BRITISH TEACHERS

EXPERT BRITISH TEACHERS

OUTSTANDING BOARDING PROVISION

OUTSTANDING BOARDING PROVISION

PROVEN ACADEMIC EXCELLENCE

PROVEN ACADEMIC EXCELLENCE

แผนกอนุบาล

แผนกอนุบาล

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย แผนกอนุบาล ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 164 สำหรับนักเรียนอายุ 2-6 ปี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา พร้อมทั้งศิลปะและการแสดงแขนงต่างๆ อีกด้วย

แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

เปิดสอนนักเรียนอายุ 7-11 ปี ภายในวิทยาเขตที่กว้างขวางในสนามกอล์ฟวินด์เซอร์พาร์ค ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความมั่นใจ รวมไปถึงสร้างโอกาสในในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย

แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

เปิดสอนระดับชั้นปีที่ 7-13 (หรืออายุ 12-18 ปี) ตั้งอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟวินด์เซอร์พาร์คเช่นกัน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของแผนกมัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย สามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของตัวเอง ทั้งนี้ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต่อไป

ระบบการจัดการหอพักมาตรฐานระดับโลก

ระบบการจัดการหอพักมาตรฐานระดับโลก

หอพักของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยยามเมื่ออยู่ไกลบ้านและครอบครัว นอกจากนี้ ทางหอพักยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั้งทางด้านการศึกษา การอยู่ร่วมกันในสังคม และก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่งดงามระหว่างเพื่อนและครูอีกด้วย

เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2096

เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2096

โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ของเรา ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษที่ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนประจำและไปกลับ จำนวนกว่า 1500 คน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านคุณภาพทางการศึกษา กีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ
โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ถือเอาระเบียบปฏิบัติตามขนบประเพณีอังกฤษอย่างแท้จริงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งหมายรวมถึงหลักสูตรการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรระบบอังกฤษที่ใช้กันอย่างเป็นแพร่หลายและได้รับการยอมรับอีกด้วย
ความหลากหลายทางเชื้อชาติแม้อยู่ในห้องเรียนขนาดเล็ก

ความหลากหลายทางเชื้อชาติแม้อยู่ในห้องเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีนักเรียนกว่า 20 สัญชาติทั่วโลก และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เราจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง 10-25 คน ตามความเหมาะสมของกลุ่มอายุของนักเรียน
ความคิดเห็นของนักเรียน

ความคิดเห็นของนักเรียน

คลิกเพื่ออ่านความคิดเห็นของนักเรียนและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียนและประสบการณ์การเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ประเทศไทย
ต้องการเยี่ยมชมโรงเรียน

ต้องการเยี่ยมชมโรงเรียน

ในการเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ละครั้ง จะใช้เวลาโดยประมาณ 60 นาที ซึ่งรวมถึง การพูดคุย สอบถามความต้องการเบื้องต้น ชมวิดีโอแนะนำโรงเรียน การพาเดินเยี่ยมชมอาคารและสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในโรงเรียน พร้อมตอบข้อสงสัย หากท่านต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาคลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มนัดหมายล่วงหน้า หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายกับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพลเมืองโลกที่มีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังขับเคลื่อน ทางบวก มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกันนี้ยังสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้”

We proudly present the Bromsgrove 15 Year Anniversary video. We would like to invite you to look back to where it all started and how we have become Bromsgrove International School, the leading British Day & Boarding International school in Southeast Asia today. Please enjoy.

ความคิดเห็นจากนักเรียน

ฉันรู้สึกว่าบรอมส์โกรฟ เปลี่ยนชีวิตฉันไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตัวเองที่มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีแรกที่ฉันย้ายมาอยู่ในประเทศไทย การเข้ามาเรียนที่บรอมส์โกรฟ ทำให้ฉันมีเพื่อนมากมายที่มาจากหลากหลายประเทศ มันเกินที่ฉันจะบรรยายออกมาได้หมดจริงๆ ว่าบรอมส์โกรฟเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ฉันเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพดังเช่นปัจจุบันได้อย่างไร

Valeka Georgieva | Alumni Class of 2015 Philosophy and Politics, Durham University

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย สอนให้ผมสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ในส่วนของ Learner Profile (คุณลักษณะแปดประการของการเป็นนักเรียนบรอมส์โกรฟ) ก็ยอดเยี่ยมมาก โรงเรียนยังสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะสังเกตเพื่อนรอบข้าง เพื่อนำคุณสมบัติที่ดีของเพื่อนๆ เข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

Vijja Wichitwechkarn (Pat) | Alumni Class of 2016 Natural Science, University of Cambridge

สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือบรรยากาศในโรงเรียน ในขณะที่เราเรียนในระดับชั้นที่สูงและหนักมากขึ้น เรายังคงไว้ซึ่งความเกื้อกูลกันในสังคมที่เล็กแต่อบอุ่น ผมได้เรียนรู้ว่า เราต้องการการผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตในสังคมและการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

Shubhansh Bharti Meetu | Alumni Class of 2017 2015: 9 Grades A* and 2 Grades A

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของท่าน

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่รับนักเรียนของเราเข้าศึกษาต่อ

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • King’s College London
 • Michigan State University
 • University of Glasgow
 • University of Warwick
 • University of Bath
 • Durham University
 • University of Edinburgh
 • University of Manchester
 • Cardiff University
 • University College London
 • University of Dundee
 • University of Brighton
 • University of Sheffield
 • Chulalongkorn University
 • Bromsgrove School UK
 • Daewon Foreign Language High Scgool
 • Fobissea
 • Council of International Schools
 • International Schools Association of Thailand
 • Boarding School Association
 • University of Cambridge International Examinations
 • The International Award
 • Kapiolani Community College of the University of Hawaii
 • Office for National Education Standards and Quality Assessment