ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไป ภายใน 24 ชั่วโมง

*Required fields

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

SMALL CLASS SIZES

SMALL CLASS SIZES

PERSONALISED LEARNING

PERSONALISED LEARNING

EXPERT BRITISH TEACHERS

EXPERT BRITISH TEACHERS

OUTSTANDING BOARDING PROVISION

OUTSTANDING BOARDING PROVISION

PROVEN ACADEMIC EXCELLENCE

PROVEN ACADEMIC EXCELLENCE

Bromsgrove International School Thailand (BIST) was selected by Newsweek to be the ‘Leading International School in Thailand 2019’.

เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2096

เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ : ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2096

โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ของเรา ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในประเทศอังกฤษที่ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนประจำและไปกลับ จำนวนกว่า 1500 คน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านคุณภาพทางการศึกษา กีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ
โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ถือเอาระเบียบปฏิบัติตามขนบประเพณีอังกฤษอย่างแท้จริงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งหมายรวมถึงหลักสูตรการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรระบบอังกฤษที่ใช้กันอย่างเป็นแพร่หลายและได้รับการยอมรับอีกด้วย
ความหลากหลายทางเชื้อชาติแม้อยู่ในห้องเรียนขนาดเล็ก

ความหลากหลายทางเชื้อชาติแม้อยู่ในห้องเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีนักเรียนกว่า 20 สัญชาติทั่วโลก และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เราจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง 10-25 คน ตามความเหมาะสมของกลุ่มอายุของนักเรียน
ความคิดเห็นของนักเรียน

ความคิดเห็นของนักเรียน

คลิกเพื่ออ่านความคิดเห็นของนักเรียนและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียนและประสบการณ์การเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ประเทศไทย
ต้องการเยี่ยมชมโรงเรียน

ต้องการเยี่ยมชมโรงเรียน

ในการเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ละครั้ง จะใช้เวลาโดยประมาณ 60 นาที ซึ่งรวมถึง การพูดคุย สอบถามความต้องการเบื้องต้น ชมวิดีโอแนะนำโรงเรียน การพาเดินเยี่ยมชมอาคารและสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในโรงเรียน พร้อมตอบข้อสงสัย หากท่านต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาคลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มนัดหมายล่วงหน้า หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันวันและเวลานัดหมายกับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

Parent Testimonials

BIST Parent Testimonial - Mimi and Nigel

BIST Parent Testimonial - Kirin and Ryu

BIST Parent Testimonial - Bhodi

BIST Parent Testimonial - Mali

BIST Parent Testimonial - Kinchun

BIST Parent Testimonial - Yuli

BIST Parent Testimonial - Anna

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของท่าน

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่รับนักเรียนของเราเข้าศึกษาต่อ

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • King’s College London
 • Michigan State University
 • University of Glasgow
 • University of Warwick
 • University of Bath
 • Durham University
 • University of Edinburgh
 • University of Manchester
 • Cardiff University
 • University College London
 • University of Dundee
 • University of Brighton
 • University of Sheffield
 • Chulalongkorn University

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไป ภายใน 24 ชั่วโมง

*Required fields

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

British Curriculum Boarding and Day School for Boys and Girls 2-18 Years Old

Meet our students, teachers and staff, explore our grounds, sporting facilities and boarding houses.

BOOK A CAMPUS TOUR

 • Bromsgrove School UK
 • Daewon Foreign Language High Scgool
 • Fobissea
 • International Schools Association of Thailand
 • Boarding School Association
 • University of Cambridge International Examinations
 • Office for National Education Standards and Quality Assessment