ระดับประถมศึกษา

ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เราทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เด็กๆ จะมีความสุข สร้างความมั่นใจในตัวเอง พัฒนาทางด้านวิชาการ และใช้โอกาสในการเรียนรู้ต่างๆ ที่เรานำเสนอให้ได้มากที่สุด เราภาคภูมิใจในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการสนับสนุนเด็กๆ ให้พัฒนาความสามารถของตัวเอง ค้นพบความสนใจใหม่ๆ และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอก

ระดับประถมศึกษา (อายุ 5-11 ปี) เป็นระดับชั้นที่ต่อมาจากระดับชั้นอนุบาล นักเรียนจะได้รับการดูแลในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระดับชั้นอนุบาลสู่ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนในระดับชั้นรีเซฟชั่นจะได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนในนักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 พวกเขา รวมถึงผู้ปกครองก็จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระดับชั้นปีที่ 2 ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์คที่เป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นปีที่ 6 พวกเขาจะได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา และในทุกๆระดับชั้น จะได้เข้าร่วมวันเลื่อนชั้น หรือ Moving Up Day เพื่อเป็นสัญญาณของการเลื่อนชั้นและการเติบโตขึ้นของนักเรียนในแต่ละปี

ระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค ภายใต้พื้นที่สีเขียวของสนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์คที่เงียบสงบ สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 จะเรียนที่แผนกอนุบาล วิทยาเขตรามคำแหง 164 ทั้งสองวิทยาเขตมีพื้นที่เล่นกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ ห้องสมุด และสนามกีฬาปรับอากาศ นอกจากนั้น ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค ยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปะและการแสดง พร้อมหอประชุม ห้องเรียนการแสดง และหอพักหญิงชาย ซึ่งรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดจะตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเรียนหลัก ครูประจำชั้นของแผนกประถมศึกษา เป็นครูผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการสอนในประเทศอังกฤษและในหลากหลายประเทศทั่วโลก ในทุกชั้นเรียนของระดับประถมศึกษา จะมีครูผู้ช่วยสอน ที่จะคอยช่วยเหลือนักเรียนให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ

นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เราให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของนักเรียน นักเรียนจะได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหลายรูปแบบ ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กรีฑา เต้นรำ ยิมนาสติก เนทบอล รักบี้ คริกเก็ต โยคะ กอล์ฟ และแอโรบิค

ในระดับประถมศึกษา เราให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีการใช้ไอแพดและแลปทอปในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 2 ห้อง และกระดานที่ใช้ในห้องเรียนแบบ interactive รวมไปถึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อื่นๆ เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล สื่อการเรียนการสอนหรือของเล่นดิจิตอล

หลักสูตรที่เข้มข้นมีความสำคัญมากในระดับชั้นประถมศึกษา เรามักสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกๆที่เสมอ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้กลางแจ้ง ทัศนศึกษา การเฉลิมฉลองเทศกาลและประเพณีที่สำคัญต่างๆของไทย เช่น ลอยกระทง การทำงานสาธารณกุศล การทัศนศึกษาค้างคืนนอกสถานที่ การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ การเรียนภายในสวน และอื่นๆอีกมากมาย

เป้าหมายของแผนกประถมศึกษา คือการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ สังคม และบุคลิกลักษณะ การดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนมีความสำคัญ และเราใช้โอกาสภายในห้องเรียน การประชุมระดับชั้น ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องความเป็นอยู่ของพวกเขา

ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในเส้นทางการเติบโตและการเรียนรู้ของนักเรียน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกันกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน

เรามีความภาคภูมิใจในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของเรา ระดับชั้นประถมศึกษาของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และเรายินดีต้อนรับทุกคน