ชีวิตการเรียนรู้ที่บรอมส์โกรฟ


ที่บรอมส์โกรฟ เราตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการที่เข้มข้น นักเรียนต้องได้รับการดูแลด้านวิชาการเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียน และจบการศึกษาด้วยคุณสมบัติทางวิชาการที่โดดเด่น อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่า การศึกษาที่มีคุณภาพนั้น ไม่ได้จบอยู่ในแค่ห้องเรียน นักเรียนของเราจะถูกเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน สร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มีหลากหลายวิธีการที่เราใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนของเรา ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา เรามุ่งเน้นการสร้างความรักในการเรียนรู้ และทักษะพื้นฐานที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ใฝ่เรียนไปตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนฯยังได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้และก่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตของพวกเขา อยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประจำชั้นนำระดับโลก นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีสวัสดิภาพที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้พวกเขาเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เกิดความมั่นใจ ความใฝ่รู้ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกเขาเติบโตและเลื่อนขึ้นชั้นต่อๆไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขามีความสุขและประสบความสำเร็จได้ทั้งที่โรงเรียนและในสังคมภายนอก

ถึงแม้ว่า หลักสูตรการเรียนที่บรอมส์โกรฟนั้นจะเป็นไปตามหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนฯได้เห็นถึงความสำคัญในการสอดแทรกแนวคิดหรือวิถีเอเชียไว้ในทุกอย่างที่เราทำ การเรียนในแต่ละระดับชั้นนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยอาศัยการต่อยอดความรู้เดิมที่ได้เรียนมา

ในระดับอนุบาลจะเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมสำหรับการเรียนต่อไปในระดับประถมศึกษา ซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะและพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในระดับมัธยมศึกษาต่อไป และผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ปกครองจะไม่ต้องเป็นกังวลว่าเส้นทางการศึกษาของบุตรหลานจะต้องหยุดชะงักลง หรือเกิดการเปลี่ยนโรงเรียนและหาเพื่อนใหม่อีกต่อไป

แผนกอนุบาล โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

เราเชื่อว่า ในทุกๆวันเมื่อนักเรียนของเรามาถึงที่โรงเรียน พวกเขาจะรู้สึกเหมือนได้พบกับการผจญภัยใหม่ๆในทุกๆวัน และโรงเรียนถือเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา โอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และถือเป็นเกียรติของเราที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจให้ทางโรงเรียนฯได้ดูแลและให้การศึกษาแก่บุตรหลานของท่าน แผนกอนุบาล โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟที่วิทยาเขตรามคำแหง ถือเป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก ที่มีความปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เป็นมิตร เรามีความภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นในการดูแลและเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก อัตราส่วนระหว่างครูผู้สอน ครูผู้ช่วยและนักเรียนเป็นไปในรูปแบบที่นักเรียนทุกคนจะสามารถได้รับการสนับสนุนอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับ ที่แผนกอนุบาล เราสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุขและเป็นมิตร และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกพื้นที่ ท่านจะได้เห็นนักเรียนของเราฝึกนับเลข เก็บดอกไม้ ระบายสี เขียนตัวอักษร ขี่จักรยานกับเพื่อนๆของพวกเขา อ่านหนังสืออยู่ภายในเต้นท์ หรือออกแบบอ่างเก็บน้ำจำลองอยู่ที่กระบะทราย และที่สำคัญที่สุด ท่านจะได้เห็นเด็กๆที่มีความมั่นใจและความคืดสร้างสรรค์ ร่วมกันแบ่งปันความคิดดีๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจโอบอ้อมอารี และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟในระดับอนุบาลจนไปถึงประถมศึกษาและต่อๆไป พื้นฐานด้านภาษาและคณิตศาสตร์ จะถูกสอนผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนของเราเกิดความกระหายใคร่รู้ รู้จักช่วยเหลือตนเอง และเติบโตเป็นผู้เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หัวหน้าแผนกอนุบาลและประถมศึกษา จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า การเลื่อนชั้นจากระดับอนุบาลไปสู่ระดับชั้นประถมศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ครูและบุคลากรของแผนกประถมศึกษาจะมาที่แผนกอนุบาล วิทยาเขตรามคำแหงเป็นประจำ เพื่อทำความคั้นเคยกับเด็กนักเรียน ซึ่งนั้นก็เช่นเดียวกันกับ ครูและบุคลากรของแผนกอนุบาล ซึ่งไปที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ที่เป็นที่ตั้งของแผนกประถมและมัธยมศึกษาบ่อยครั้งเพื่อให้รู้สึกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของทั้งสองวิทยาเขต

แผนกประถมศึกษา โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

ในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะได้รับการสร้างพื้นฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถในการอ่านและเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียวกัน เรายังมุ่งเน้นทักษะที่มีความจำเป็นอื่นๆ เช่น การสร้างความรับผิดชอบ ความมีไหวพริบ รู้จักการแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัว รู้จักความยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของเราเป็นผู้ใฝ่รู้ที่มีความกระตือรือร้น มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถบริหารจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์ได้ดีอีกด้วย และด้วยพื้นฐานที่ดีเหล่านี้ พวกเขาจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด และมีความพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาและในชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป

หัวหน้าแผนกประถมศึกษาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าการเลื่อนชั้นจากระดับชั้นประถมศึกษาไปยังมัธยมศึกษาของนักเรียนทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่น จะมีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เลื่อนชั้นสู่ระดับชั้นปีที่ 7 ซึ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาแรก โดยการทำความรู้จักกับครู สังคมและระเบียบปฏิบัติในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขา

ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาบรอมส์โกรฟ

ความเข้มงวดกวดขันด้านวิชาการเป็นสิ่งที่แผนกมัธยมศึกษาให้ความสำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มความสามารถในทุกรายวิชา เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและชื่นชมในทุกความสำเร็จและทุกๆโอกาสที่นักเรียนได้รับ นักเรียนในระดับชั้นปีที่ 7 – 9 จะเรียนในหลักสูตรที่ครอบคลุมและหลากหลายเพื่อให้พวกเขาค้นหาตัวตนและพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ได้รับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะที่จะต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบ IGCSEs การเรียนในระดับชั้นปีที่ 10 และ 11 หลักสูตรจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และนักเรียนต้องตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลคะแนน IGCSE ที่ดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ นอกเหนือจากคุณวุฒิที่นักเรียนจะได้รับแล้ว ทางโรงเรียนฯมุ่งเน้นให้พวกเขาได้รับทักษะด้านการศึกษาและมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในระดับชั้นปีที่ 12-13 และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

เรามุ่งหวังให้นักเรียนของเราทุกคนได้มีเส้นทางการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความถนัดและความต้องการของพวกเขาต่อไป การเรียนเพื่อวัดผลตามหลักสูตร iGCSE ของเราจึงมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของนักเรียน ในระดับชั้นปีที่ 12-13 หรือที่เรียกว่า Sixth Form หลักสูตรจะมีความเฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในรายวิชาที่พวกเขาเลือกที่จะใช้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อประกอบอาชีพต่อไป นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลการเรียนระดับ AS, A level และ BTec ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้น ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่บรอมส์โกรฟมอบให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลอย่างต่อเนื่องมาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและในชีวิตการทำงาน

กิจกรรมนอกหลักสูตรของบรอมส์โกรฟ – ทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิต

นักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้นของโรงเรียน อย่างไรก็ดี เราตระหนักดีว่าการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถพิเศษ และความสนใจ ที่พวกเขาจะสามารถนำไปต่อยอดได้ และสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคต

ความมั่นใจในตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การเสนอและสนับสนุนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีความสมดุล ท่ามกลางกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมทีมกีฬา วงร้องประสานเสียงหรือวงดนตรี การแสดงละคร
การโต้วาที ฯลฯ เรามั่นใจว่าผู้ปกครองจะพบกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนได้
ซึ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้ ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับนักเรียน เพราะในสภาวะที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำทั่วโลก ล้วนสรรหานักเรียนหรือบุคลากรที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าคุณสมบัติทั่วๆไป

ระบบหอพักบรอมส์โกรฟ – บ้านหลังที่สองของนักเรียน

บรอมส์โกรฟมีความภาคภูมิใจที่จะมอบประสบการณ์ของโรงเรียนประจำชั้นนำระดับโลก ที่มีรากฐานและธรรมเนียมปฏิบัติเดียวกันกับโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ

นักเรียนประจำจะได้เรียนรู้และพัฒนาเรื่องการช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ความมั่นใจ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่เหมาะสมสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

นอกจากนี้ การอยู่โรงเรียนประจำยังช่วยให้นักเรียนได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทำให้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มิตรภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจำจะคงอยู่ตลอดไป ดั่งที่อดีตนักเรียนประจำของบรอมส์โกรฟคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ดีที่สุดในการอยู่โรงเรียนประจำก็คือการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนรักของฉัน!” ระบบการจัดการหอพักที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่น ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยเหลือเกื้อกูล และตารางกิจวัตรประจำวันที่มีความสม่ำเสมอ โดยนักเรียนประจำจะได้รับความดูแลในเรื่องวิชาการ กิจกรรมภาคปฏิบัติ และมีเวลาอิสระในการพักผ่อนกับเพื่อนๆ อย่างเหมาะสม นักเรียนประจำแบบรายสัปดาห์เลือกที่จะกลับบ้านในตอนบ่ายวันศุกร์ และใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวของตนก่อนที่จะกลับมาที่โรงเรียนในตอนเย็นวันอาทิตย์หรือตอนเช้าวันจันทร์ เนื่องจากการดูแลของครูและเจ้าหน้าที่ประจำหอพักและกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นแบบแผนที่นักเรียนได้รับในช่วงระหว่างสัปดาห์ทำให้พวกเขามีเวลาเพิ่มมากขึ้นจากการที่ไม่ต้องเดินทางไปกลับโรงเรียนทุกวัน และสามารถผ่อนคลายและใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ นักเรียนและหลายๆครอบครัวจึงมองว่าการอยู่โรงเรียนประจำแบบรายสัปดาห์เป็น “ตัวเลือกที่ดีตอบโจทย์ทั้งในเรื่องสังคมและกิจกรรมระหว่างบ้านและโรงเรียน” โรงเรียนจะดูแล ให้ความช่วยเหลือ สร้างแรงจูงใจในการเรียนในระหว่างสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาสุดสัปดาห์กับครอบครัวอย่างแท้จริง

การดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน

การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ทั้งเรื่องความปลอดภัย และสวัสดิภาพ มีผลต่อความสำเร็จและพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน และด้วยเหตุนี้ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องมีผู้ใหญ่ที่คอยชี้แนะ ดูแล และติดตามพัฒนาการ สวัสดิภาพ ความก้าวหน้าในการเรียนและทุกๆด้าน และร่วมยินดีในความสำเร็จของนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ครูประจำชั้นจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของนักเรียนในแต่ละวัน เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชีวิตในโรงเรียนจะต่างออกไปจากเดิมอย่างมาก เพราะนักเรียนจะได้รับการสอนจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชา อย่างไรก็ดี นักเรียนทุกคนจะมีกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่ หรือที่เรียกว่า Tutor Group ซึ่งพวกเขาจะได้พบเป็นประจำทุกเช้าเพื่อรายงานตัวและใช้เวลาด้วยกันตามตารางเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ครูประจำกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อพวกเขาจะสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและได้รับประโยชน์จากทุกๆโอกาสการเรียนรู้ที่โรงเรียนให้ได้มากที่สุด