• 2545

  โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อโรงเรียนนานาชาติวินด์เซอร์ บริหารงานโดยบริษัท วินด์เซอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอย 164 ถนนรามคำแหง มีนบุรี ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการเปิดอาคารเรียนใหม่เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น

 • 2547

  ในปีพ.ศ. 2547 บริษัท โอเรียนตัลสยาม (1978) จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และให้การสนับสนุนทางด้านการเงินทำให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่และพัฒนาจนโรงเรียนได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย (BIST) นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยโรงเรียนต้นแบบ บรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ถูกก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 500 ปีและเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและแบบไป-กลับชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ

  และในปีเดียวกัน ได้มีการเปิดวิทยาเขตแห่งใหม่สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่วินด์เซอร์ พาร์ค กอล์ฟ คลับ จากนั้น วิทยาเขตรามคำแหงจึงเปลี่ยนมาเป็นวิทยาเขตของระดับชั้นอนุบาล สำหรับเด็กที่มีอายุ 2 – 7 ปี โดยเฉพาะ

 • 2549

  อีกสองปีต่อมา จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการเปิดแผนกโรงเรียนประจำเพื่อให้บริการบริการหอพักนักเรียนขึ้น (The BIST Boarding Programme) นอกจากนี้ ในช่วงปีดังกล่าว เหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์ คือ การที่โรงเรียนได้รับการรับรองในฐานะศูนย์การสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CIE) ตลอดปีนี้ ชื่อเสียงของโรงเรียนในด้านความสำเร็จทางวิชาการและการกีฬาที่โดดเด่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคมการกีฬาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร The Bangkok International Schools Athletic Conference (BISAC) นักเรียนของเราได้เข้าแข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติชั้นนำมากมายในเขตกรุงเทพมหานคร และชนะในการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันอื่นๆหลายรายการ

  นอกจากนี้ ในปีนี้ โรงเรียนยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนประจำ The Boarding Schools Association (BSA) ในประเทศอังกฤษอีกด้วย และนั่นหมายถึง ระบบการจัดการ คุณภาพ และมาตรฐานระดับสูงของหอพักของเรา ซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนต้นแบบในประเทศอังกฤษ

 • 2551

  ในปี 2551 หอพักมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของเราได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เพื่อรองรับนักเรียนกว่า 100 คน นอกจากนี้ ในปีดังกล่าว นักเรียนกลุ่มแรกของเราได้สอบเพื่อวัดผลในหลักสูตร IGCSE และได้รับคะแนนดีเยี่ยมในทุกวิชา ในปีนี้ ยังมีการเปิดระดับชั้นปีที่ 12-13 หรือที่เรียนว่า Sixth Form ของโรงเรียนซึ่งนำเสนอหลักสูตรการสอบวัดผล A Level ที่เข้มข้น และดึงดูดนักเรียนจำนวนมากจากต่างประเทศมาเข้าเรียนที่โรงเรียนของเรา นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โรงเรียนได้บรรลุข้อตกลงทางพันธมิตรกับโรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศแดวอน (Daewon Foreign Language High School) ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศภาคเอกชนชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้

 • 2552

  ในปีพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ครูใหญ่

 • 2554

  ด้วยจำนวนนักเรียนประจำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้เปิดหอพักแห่งที่สองขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Tudor House ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นหอพักหญิงล้วนแห่งแรกของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ หอพักแห่งแรก นั่นคือ Windsor House จึงกลายมาเป็นหอพักชายล้วน ในช่วงปลายปี โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ได้เป็นสมาชิกที่ผ่านการรับรองอย่างเต็มตัวของสภาโรงเรียนนานาชาติ The Council of International Schools (CIS) ทำให้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรภายนอก ซึ่งในระหว่างการเยี่ยมชมเพื่อทำการประเมินผลการรับรอง ทีมงานของ CIS ได้ให้ความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลก

 • 2555

  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนรุ่นแรกได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษ พร้อมกับนักเรียนอีกหลายคนที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและทั่วโลก โรงเรียนยังคงได้รับชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องสำหรับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น และระบบการจัดการหอพักและโรงเรียนประจำที่มีมาตรฐาน

 • 2556

  โรงเรียนได้เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติอังกฤษในเอเชีย The Federation of British International Schools in Asia (FOBISIA) ทำให้นักเรียนของเราได้รับโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ กับโรงเรียนนานาชาติทั่วเอเชีย เช่น การแข่งขันทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี และการแสดง

 • 2557

  ในปีนี้ มีพิธีเปิดอาคาร Performing Arts Centre หรือศูนย์ศิลปะการแสดงที่ทันสมัยมูลค่าการก่อสร้างถึง 100 ล้านบาทที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์ค ศูนย์ศิลปะการแสดงมาตรฐานโลกนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนวิชาดนตรีและการแสดงของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ นักเรียนใช้ศูนย์ฯ แห่งนี้ทั้งการเรียนดนตรีตามหลักสูตร กิจกรรมดนตรีเสริมหลักสูตร และการแสดงดนตรี รวมถึงละครเวทีอีกด้วย

  Auditorium

 • 2559

  ในปีนี้ โรงเรียนได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคมกิจกรรมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย The Thailand International School Activities Conference (TISAC) ดังนั้น โรงเรียนจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรม TISAC หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น งาน Battle of the Bands งานร้องเพลงประสานเสียง และงานแข่งขันกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ครูใหญ่และประธานฝ่ายบริหาร ดร. แดน มัวร์ ยังได้รับเลือกให้เป็นประธานสมาคม TISAC ในปีดังกล่าวและได้รับเลือกให้เป็นประธานอีกครั้งในปี 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี

 • 2561

  ในปีนี้ โรงเรียนได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา การเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ที่เราจัดขึ้น ประกอบไปด้วยการแสดงคอนเสิร์ต และละครเวทีสั้นๆ ที่แสดงโดยนักเรียนของเรา โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานนี้กว่า 500 คน

  นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ยังเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตร BTEC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 12-13 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนและการวัดผลตามหลักสูตร A-Level

 • 2562

  โรงเรียนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนนักเรียน ความสำเร็จทางด้านวิชาการ และ ชื่อเสียงในภูมิภาคนี้ และในปีนี้เอง เป็นปีที่นักเรียนชั้นปีที่ 13 จบหลักสูตร A-Level มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา และมีผลการสอบที่ดีเยี่ยม อีกทั้ง นักเรียนของเรายังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้อีกด้วย

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ได้ให้การสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยงบประมาณกว่า 40 ล้านบาทในการปรับปรุงโรงเรียน เช่น สร้างพื้นที่การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน ระดับชั้นปีที่ 12-13 โครงการการปรับปรุงหอพักนักเรียน ปรับปรุงสระว่ายน้ำและสนามกีฬาทั้งในร่มและนอกอาคาร ทำหลังคาขนาดใหญ่และปรับภูมิทัศน์ในส่วนของสนามเด็กเล่นที่วิทยาเขตรามคำแหง และปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้รอบๆโรงเรียนทั้งหมด เป็นต้น