ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เราภาคภูมิใจกับความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการติดตามให้ลุล่วงเป้าหมายของชุมชนโรงเรียน

ทุกปีนักเรียนของเราสร้างผลงานโดดเด่นในการสอบของภาครัฐและมักมีรายชื่อติดเป็นนักเรียนดีเด่นของประเทศไทยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนา การตั้งเป้าหมายอย่างเข้มงวดและทรัพยากรที่พร้อมสรรพจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

สามารถดูสรุปผลการสอบล่าสุดได้จากด้านล่างนี้

Results Headlines 2013-2017

Year 11 (IGCSE)

Measure 2013 2014 2015 2016 2017
Number of Students 5 or more A*-C 30 23 21 26 29
% of Cohort 5 or more A*-C 86% 72% 70% 72% 85%
Number of Students 5 or more A*-C incl En/Ma 19 15 17 19 27
% of Cohort 5 or more A*-C incl En/Ma 54% 47% 56% 53% 79%
Number of Students 5 or more A*-B 22 16 18 16 19
% of Cohort 5 or more A*-B 63% 50% 60% 44% 56%
Number of Students 5 or more A*/A 8 7 7 11 13
% of Cohort 5 or more A*/A 23% 22% 23% 31% 38%
Number of Students 9 or more A*/A 2 5 6 1 0
% of Cohort 9 or more A*/A 6% 16% 20% 6% 0%
Grade 2013 2014 2015 2016 2017
A* 8% 14% 21% 17% 16%
A 24% 26% 24% 15% 23%
B 34% 29% 25% 22% 24%
C 26% 22% 14% 23% 23%
D 4% 3% 9% 15% 7%

Year 11 Success Stories

2013 Thanakrit Inkaratana (Pun) = 7 A*s and 3 As
Kevin Henkens = 4 A*s, 5 As and 1 B
James Glover = 7 As and 2 Bs
Mapichit Kularb (Bang Bang) = 6 As, 3 Bs and 1 C
Sirapob Matchaseth (Kong) = 1 A*, 4 As, 2 Bs and 1 C
Toby Earle = 1 A*, 4 As, 2 Bs and 1 C
2014 Hutchison Chin (Hutch) = 6 A*s and 6 As
Vijja Wichitwechkarn (Pat) = 9 A*s, 1 A and 1 C
Napat Matchaseth (Tae) = 8 A*s, 2 As and 1 B
Pannatorn Pavapanupong (Thames) = 3 A*s, 7 As and 1 B
Naphat Paramathikul (Nond) = 3 A*s, 6 As, 1 B and 1 C
Parisorn Itsarapanich (Sum) 2 A*s, 3 As, 4 Bs and 1 C
2015 Chanhee Park (Jason) = 9 A*s and 4 As
Shubhansh Bharati (Meetu) = 10 A*s and 2 As
Papawarin Pinij (Ply) = 9 A*s, 1 A and 1 B
Sita Waareesngaid (Satang) = 5 A*s, 4 As and 2 Bs
Seyi Kim (Say) = 5 A*s, 2 As and 1 B
Surabhi Vanalia = 4 A*s, 6 As, and 1B
2016 Thomas Savage = 8A*s and 3A’s
Nuna – Aekyeong Kwak = 7A*s, 1A, 1B, 1C
Lasanya – Thanadee Wittayachon = 6A*’s, 2A’s, 2B’s
Bill – Naravit Kowathanakul = 6A*’s, 1A, 1B, 2C
May – Danita Phaopat = 5A*s, 4A’s, 2B’s
Nicola/Nicky – Panteera Loftus = 5A*’s, 3A’s, 2B’s
All achieved English & Maths grades
2017 Farsai Sittichoksuwan – 6A*s, 1A, 1B, 1C
Joon Ho Byun – 4A*’s, 3As, 2Bs
Eng – Nicha Vorrasanpisut – 3A*’s, 3As, 1B, 1C
Devangini Vanalia – 2A*s, 6As, 1B, 1C
Elin- Bojeong Kim – 3A*’s, 4A’s, 2B’s, 1C
Karn – Thanakorn Nuket – 4A*s, 2As,1B, 1C
All students achieved C or above in Maths

Year 12 (AS Level)

Measure 2013 2014 2015 2016 2017
Number of Students 3+ A 3 5 4 6 4
% of Cohort 3+ A 18% 14% 15% 33% 44%
Number of Students 3+ A-B 5 10 8 8 6
% of Cohort 3+ A-B 29% 29% 30% 44% 67%
% of Cohort 3+ A-C 10 8
% of Cohort 3+ A-C 56% 89%
Grade 2013 2014 2015 2016 2017
A 31% 24% 23% 44% 49%
B 14% 20% 12% 9% 28%
C 26% 19% 16% 15% 16%
D 9% 11% 18% 9% 0%

Year 12 Success Stories

2013 Amirmasoud Khosravi = 2 A*s (A Level) and 2 As (AS Level)
Sarisa Sootsukon (Pim) = 4 As (AS Level)
Annemari Magi = 3 As and 1 B (AS Level)
Atikarn Kowathanakul (Bambi) = 2 As and 2 Bs (AS Level)
2014 Donghyun Kim (David) = 2 As (AS Level) and 1 A* (A Level)
Kevin Henkens = 4 As (AS Level)
Kai Lung Chu = 2 As and 1 B (AS Level) and 1 A* (A Level)
Seonwoo Ko (Chloe) = 2 As and 1 C (AS Level) and 1 A (A Level)
2015 Vijia Wichitwechkarn (Pat) = 3 As (AS Level) and 1 A* (A Level)
Napat Matchaseth (Tae) = 2 As and 1 C (AS Level) and 1 A (A Level)
Yoonjeong Jang (Susan) = 1 A, 1 B and 1 C (AS Level) and 1 A (A Level)
2016 Say – Seyi Kim = 4A’s including A+ in full maths A-level
Jason – Chanhee Park = 4A’s including A+ in full maths A-level
Henry Millard = 4A’s
Ply – Papawarin Pinij = 4A’s
Surabhi Vanalia = 3A’s
Meetu – Shuhansh Bharati = 3A’s also only student to take 5 AS levels and scored 3A’s, 1B, 1C
2017 Bill – Naravit Kowathanakul = 4As (AS level) and an A at A level maths
Nicky – Panteera Loftus – 4As (AS level) and an A at A level maths
Shawn – Sihyun Park – 3As, 1B (AS level) and an A at A level Maths
Lasanya – Thanadee Wittayachon – 3As (AS level)
Kevin Schurch- 2As and 2Bs (AS level)
Danny – Cheongho Kim – 2As (AS level)
Nick – Woohyeok Park – 1A, 2Bs, 1C (AS level) and a B at A level Maths

Year 13 (A Level)

Measure 2013 2014 2015 2016 2017
Number of Students 3+ A*/A 4 1 4 3 6
% of Cohort 3+ A*/A 25% 9% 12% 16% 55%
Number of Students 3+ A*-B 6 5 7 7 7
% of Cohort 3+ A*-B 38% 45% 21% 37% 64%
% of Cohort 3+ A*-C 10 7
% of Cohort 3+ A*-C 53% 64%

 

Grade 2013 2014 2015 2016 2017
A* 21% 13% 14% 17% 40%
A 17% 23% 8% 15% 25%
B 19% 29% 30% 17% 8%
C 17% 26% 22% 17% 10%
D 14% 3% 16% 20% 13%

Year 13 Success Stories

2013 Ksenija Brajovic = 3 A*s (A Level) and 1 A (AS Level)
James Brixey = 3 A*s (A Level) and 1 B (AS Level)
Kasidis Sueverachai (Hook) = 2 A*s and 1 A (A Level) and 1 B (AS Level)
Katarzyna Grzeszcyzk = 1 A* and 2 As (A Level) and 1 C (AS Level)
Sirapob Matchaseth (Kong) = 1 A*, 4 As, 2 Bs and 1 C
Toby Earle = 1 A*, 4 As, 2 Bs and 1 C
2014 Irena Pecinkova = 1 A* and 2 As (A Level)
Annemari Magi = 1 A*, 1 A and 1 B (A Level)
Pantipa Loftus (Annabel) = 2 As and 1 B (A Level)
Parisorn Itsarapanich (Sum) 2 A*s, 3 As, 4 Bs and 1 C
2015 Seonwoo Ko (Chloe) = 2 A*s and 2 As (A Level)
Kai Lung Chu = 2 A*s, 1 A, 1 B and 1 C (A Level)
Donghyun Kim (David) = 2 A*s and 1B (A Level)
Veleka Georgieva = 3 A*s (A Level)
2016 Pat – Vijja Wichitwechkarn = 4A*’s A AS level further maths
Tae – Napat Matchaseth = 3A*’s AS in further maths
Jay* – Jaejae* Kim = 3A’s AS drama
Ben – Benjamin Cox = 2A’s & B AS in further maths
Susan* – Yoonjeong* Jang = A*,A,B AS in further maths
Thames – Pannatorn Pavapanupong = A*,A,B
Hojun* Lee = A,B,B
2017 Jason – Chanhee Park = 4A*s (A level)
Say – Seyi Kim = 3A*s (A level)
Ply – Papawarin Pinij = 2A*s, 2As (A level)
Surabhi Vanalia = 2A*s, 2As (A level)
Henry Millard = 1A*s, 3As (A Level)
Satang – Sita Wareesngiad = 2A*s, 1A, 1C (A Level)

Download Top Awards