ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เรามีประวัติผลงานที่โดดเด่นเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษและสถานศึกษาอีกหลายแห่งทั่วโลก ผู้ปกครองจึงสามารถวางใจได้ว่าบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาที่เหมาะสม กอปรกับผลการเรียนที่โดดเด่น จะช่วยให้นักเรียนได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อในอนาคต

สามารถดูสรุปรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่นักเรียนของเราสอบติดล่าสุดได้ด้านล่างนี้

  Destinations of the Bromsgrove Graduating Class of 2019

  Destinations of the Bromsgrove Graduating Class of 2018

  Destinations of the Bromsgrove Graduating Class of 2017

  Destinations of the Bromsgrove Graduating Class of 2016

  Destinations of the Bromsgrove Graduating Class of 2015

  Destination of the Bromsgrove Graduating Class of 2012-2014