หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ คำติชม หรือคำแนะนำ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้  เวลาทำการของสำนักงาน

  โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ทั้งแผนกอนุบาล รวมถึงแผนกประถมและมัธยมศึกษา เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:00 – 15:00 น.

  เวลาทำการของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

  ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ในเวลาดังต่อไปนี้

  แผนกอนุบาล ติดต่อได้ในระหว่างเวลา 8:00 – 14:00 น.
  แผนกประถมและมัธยมศึกษา ติดต่อได้ในระหว่างเวลา 7:45 – 14:45 น.

  กิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนจะจบลงในเวลา 15:00 น. สำหรับแผนกอนุบาล และ 15:30 น. สำหรับแผนกประถมและมัธยมศึกษา ในทุกวันอังคารถึงพฤหัสบดี
  ส่วนกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนประจำ จะจัดให้มีในช่วงเวลาเย็นของทุกวันเท่านั้น

  Primary and Secondary Campus

  • 55 Mu9 Windsor Park Golf Club, Suwinthawong 15 Rd, Minburi Bangkok 10510
   โรงเรียนประถมและมัธยมนานาชาติบรอมส์โกรฟ 55 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ 15
  • ติดต่อโรงเรียน 02-989-4873
  • ติดต่อแผนกรับนักเรียน 02-821-6886
  • Fax: 0-2989-4094
  • enquiries@bromsgrove.ac.th

  Bromsgrove Primary and Secondary Campus Map

  View on Google Map

  Download Thai address for taxi driver

  Early Years Campus

  • 344 Mu 12 Ramkamhaeng 164 Rd, Minburi, Bangkok 10510
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ 344 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 164
  • ติดต่อโรงเรียน 02-540-7123
  • ติดต่อแผนกรับนักเรียน 02-821-6886
  • Fax: 0-2540-7124
  • enquiries@bromsgrove.ac.th

  Bromsgrove Early Years Campus Map

  View on Google Map

  Download Thai address for taxi driver