ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนที่เคร่งครัด และเรามีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับโรงเรียนชั้นนำอื่นๆในต่างประเทศ คุณครูของเราทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม Educare และผ่านการอบรมมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นประจำ ทางโรงเรียนฯได้แต่งตั้งผู้ดูแลเรื่องของสวัสดิภาพนักเรียนให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น แผนกอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และแผนกโรงเรียนประจำ

นอกจากนี้ คุณครู และพนักงาน รวมถึงผู้ปกครอง จะต้องสวมบัตรแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาเขต ในกรณีที่ลืมนำบัตรประจำตัว จะต้องแลกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ไว้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน และสวมใส่บัตรผู้มาเยี่ยมแทน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน