ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย (BIST)

โรงเรียนประจำ สำหรับนักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 9-18 ปี

ระบบโรงเรียนประจำของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน นักเรียนประจำจะได้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ และพัฒนาตนให้มีทักษะในชีวิตที่รอบด้าน นอกจากนั้น ทางโรงเรียนฯยังได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนประจำสามารถประสบความสำเร็จในผลการเรียนที่พวกเขาตั้งใจไว้ได้ เรามั่นใจว่านักเรียนประจำที่บรอมส์โกรฟจะได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ โดยคณะครูและบุคลากรจะคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และดูแลสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักเรียนประจำแต่ละคนอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่นอกเวลาเรียน ในขณะที่อยู่ในหอพักเราจะดูแลทั้งพัฒนาการทางร่างกาย ทางสังคม และการจัดการกับอารมณ์ของนักเรียน ในขณะเดียวกัน นักเรียนประจำจะได้พัฒนาความเป็นตัวตนของพวกเขาผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมโรงเรียนประจำที่มีนักเรียนและบุคลากรหลากหลายช่วงอายุและเชื้อชาติ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ยึดระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของสมาคมโรงเรียนประจำของอังกฤษ (BSA) ในการบริหารจัดการระบบโรงเรียนประจำ นอกจากนั้น เรายังได้นำระเบียบปฏิบัติที่ดี ที่พึงเป็นแบบอย่างจากโรงเรียนต้นแบบ นั่นคือ บรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ มาปรับใช้ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ด้วย ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการจัดการโรงเรียนประจำของเราจะถูกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดและสอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศอังกฤษและทั่วโลก

โรงเรียนประจำที่บรอมส์โกรฟ มีทั้งหมด 3 ประเภทตามความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัว ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนช่วงอายุ 9-18 ปี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนประจำ แบบรายสัปดาห์
โรงเรียนประจำ แบบรายสัปดาห์ เป็นที่นิยมมากสำหรับครอบครัวชาวไทย ในระยะเวลา 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ที่นักเรียนอยู่ประจำที่โรงเรียนนั้น พวกเขาจะได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนและพัฒนาตนเอง และในทุกๆบ่ายวันศุกร์ นักเรียนประจำ แบบรายสัปดาห์ จะได้กลับบ้านและได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ นักเรียนจะเติบโตขึ้น รู้จักการช่วยเหลือตนเอง และมีความมั่นใจ ผู้ปกครองจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพวกเขา และเฝ้าดูเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจ ที่สำคัญคือ นักเรียนประจำ แบบรายสัปดาห์ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปกลับโรงเรียนในทุกๆวัน พวกเขาจะมีเวลาในการเรียนรู้ พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆได้มากขึ้น และไม่ต้องฝ่าการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการเดินทางถึงกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โรงเรียนประจำ แบบเต็มเวลา
นักเรียนประจำกว่าครึ่งหนึ่งของบรอมส์โกรฟ เป็นนักเรียนประจำ แบบเต็มเวลา พวกเขาย้ายมาจากหลากหลายภูมิภาคและประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง รัสเซีย อเมริกาใต้ ยุโรป และจากบางจังหวัดของประเทศไทย สำหรับนักเรียนประจำ แบบเต็มเวลา โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้กลายเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขา พวกเขาได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง ได้ใช้เวลาในการพักผ่อนกับเพื่อนๆ และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางโรงเรียนฯได้จัดเตรียมกิจกรรมและการทัศนศึกษานอกโรงเรียนให้แก่พวกเขาอีกด้วย

โรงเรียนประจำ แบบรายวัน
โรงเรียนประจำ แบบรายวัน เป็นบริการที่ทางโรงเรียนฯนำเสนอสำหรับครอบครัวบรอมส์โกรฟที่มีเหตุจำเป็นในกรณีผู้ปกครองมีการเดินทางเพื่อธุรกิจเร่งด่วน หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ หรือในบางโอกาสที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้สัมผัสกับประสบการณ์การอยู่โรงเรียนประจำ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนประจำ ก่อนที่จะย้ายมาเป็นนักเรียนประจำที่หอพักอย่างถาวร นอกจากนั้น นักเรียนหลายๆคนเลือกที่จะมาอยู่โรงเรียนประจำ แบบรายวัน เป็นครั้งคราวในกรณีมีการแข่งขันกีฬาหรือทำกิจกรรมล่วงเวลาภายในโรงเรียนหรือในช่วงสุดสัปดาห์

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนประจำ

เรามีความภาคภูมิใจในสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนประจำของเรา และทางโรงเรียนฯมีการปรับปรุงให้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง หอพักชายและหญิงของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่กว้างขวาง ภายในสนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม นักเรียนประจำของเราสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ในการเรียนรู้และทำกิจกรรมรอบๆโรงเรียน สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ครบครัน อาคารหอพักทั้งสองหลังมีความปลอดภัย ทันสมัย และผ่อนคลาย เหมาะเป็นพื้นที่สำหรับนักเรียน เพื่อการพักผ่อน การทบทวนตำราเรียน และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ

อาคารหอพักทั้งสองหลัง ถูกเรียกชื่อ ตามครอบครัวราชวงศ์อังกฤษที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก นั่นคือ Tudor House (บ้านทิวดอร์) และ Windsor House (บ้านวินด์เซอร์) พื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ที่ชั้นล่างสุดของทั้งสองบ้าน ถูกจัดเป็นพื้นที่พักผ่อน สังสรรค์ และเป็นที่พบปะกันของนักเรียนประจำ ครูและบุคลากร นักเรียนประจำสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางของบ้านทั้งสองหลัง เพื่อเล่นดนตรี เล่นปิงปอง เล่นเกมส์โต๊ะฟุตบอล หรือใช้โต๊ะพูล นอกจากนั้น ในพื้นที่ส่วนกลางนี้ ยังเป็นที่ตั้งของห้องสันทนาการ แยกตามแต่ละระดับอายุ คือ ห้องสันทนาการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 8 (Year 4-8) ห้องสันทนาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 9-11 (Year 9-11) และ ห้องสันทนาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 12-13 (Year 12-13) ภายในห้องสันทนาการ จะมีเกมส์กระดาน กิจกรรม และหนังสือมากมาย รวมถึงโทรทัศน์ขนาดใหญ่ พร้อมระบบทีวีดิจิตอล ซึ่งนักเรียนประจำสามารถใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินในห้องสันทนาการกับเพื่อนๆของพวกเขา

และภายในอาคารหอพักทั้งสองหลัง จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึง Wi-Fi อย่างเต็มรูปแบบ
 • พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการประชุม เล่นเกมส์ พักผ่อน 
 • ห้องอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน
 • ห้องครัวส่วนกลางพร้อมเตาอบ เตาไมโครเวฟ และตู้เย็น
 • ห้องนอนที่ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมและกว้างขวาง โดยมีทั้งห้องนอนแบบ 2 เตียง (สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 12-13) ห้องนอนแบบ 3 เตียง (สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 8-11) และ ห้องนอนแบบ 4 เตียง (สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 8)
 • ห้องอาบน้ำภายในห้องนอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 12-13
 • ห้องสุขาและห้องอาบน้ำส่วนกลางในแต่ละชั้น
 • ระบบการจัดการความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เสียงตามสาย และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

นอกจากนั้น นักเรียนประจำยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของโรงเรียนได้ดังต่อไปนี้

 • ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ICT สนามกีฬา สนามฟุตบอล อาคารศูนย์ศิลปะการแสดงและโรงละคร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • พยาบาลวิชาชีพประจำโรงเรียนและศูนย์การแพทย์ภายในโรงเรียน
 • บริการอาหารและซักรีดเต็มรูปแบบ
 • การดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนประจำโดยมีเจ้าหน้าที่หอพักผู้ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ประจำหอพักในทุกๆ ชั้น

การดูแลด้านวิชาการ

พันธกิจหนึ่งของโรงเรียนประจำ คือ การพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียนประจำนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ “การดูแลส่วนของวิชาการให้โดดเด่น” และ “การเสริมทักษะเพื่อต่อยอดการเรียนรู้”

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 จะมีตารางการทบทวนบทเรียนและพัฒนาทางวิชาการ 1 ชั่วโมงและกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ อีก 1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยนักเรียนประจำจะได้ทบทวนบทเรียนและทำการบ้าน พร้อมกับได้รับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากครูฝ่ายวิชาการและบุคลากรของโรงเรียนประจำ พวกเขาจะได้ฝึกสะกดคำ ได้ฝึกอ่าน ได้ทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในส่วนของกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อต่อยอดการเรียนรู้นั้น จะเป็นการฝึกทักษะอื่นๆเพื่อให้นักเรียนเติบโต พัฒนา และมีความรอบด้านในทุกเรื่อง โดยจะเป็นการทำกิจกรรมผ่านงานศิลปะ งานฝีมือ กีฬา เทคโนโลยี และศิลปะการแสดง ซึ่งกิจกรรมเสริมทักษะเหล่านี้ได้ถูกออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสมและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยทีมบุคลากรของโรงเรียนประจำ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 7-11 จะมีตารางการทบทวนบทเรียนและพัฒนาทางวิชาการ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ พวกเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือก่อนเป็นเวลา 15 นาที ก่อนที่จะทบทวนบทเรียนและทำการบ้านต่ออีก 1 ชั่วโมง ซึ่งพวกเขาจะใช้ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานี้ เพื่อเข้าถึงหนังสือ เอกสาร และข้อมูลอิเลคทรอนิคส์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 12-13 จะทบทวนบทเรียนในพื้นที่ส่วนกลางของชั้นปีที่ 12-13 หรือที่เรียกว่า Sixth Form Common Room ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนในช่วงอายุนี้ พวกเขาจะสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 15:30 – 21:00 น. โดยพวกเขาจะได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมไปถึงการให้คำแนะนำในการเลือกและเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การเขียนจดหมายแนะนำตัว และการเขียนเรียงความสำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มวันพฤหัสบดี

ทางโรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมมากมายให้นักเรียนประจำได้เข้าร่วมในช่วงเวลาของการพักผ่อน เช่น โยคะ เกมส์กระดาน และนักเรียนประจำยังสามารถใช้สนามกีฬาได้ทุกวัน การทำงานศิลปะและงานฝีมือ ชมรม STEM ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ รวมถึงห้องสันทนาการ แบ่งแยกตามระดับชั้นปีและช่วงอายุของนักเรียน

ในส่วนของกิจกรรมกลุ่มวันพฤหัสบดี ซึ่งมีขึ้นทุกสัปดาห์นั้น นักเรียนประจำ ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 11 จะได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การแข่งกีฬา เกมส์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

กีฬา: บาสเก็ตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล

การแข่งขันเกมส์เป็นทีม: จับธง, ดอดจ์บอล, ล่าสมบัติ, เกมส์ใบ้คำ

ศิลปะและดนตรี: การแสดงความสามารถพิเศษ Boarding’s Got Talent, การแสดงแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ Trashion Show, การประกวดร้องเพลงลิปซิงค์ Lip Sync, การประกวดเต้นรำ, การออกแบบหนังสือ

กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักเรียนประจำได้ฝึกทักษะและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนชายหญิงต่างวัย เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนให้นักเรียนประจำเฉลิมฉลองเทศกาลและประเพณีประจำชาติของพวกเขาอีกด้วย ในทุกๆกิจกรรมและงานสังสรรค์ที่ถูกจัดขึ้นที่โรงเรียนประจำ ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนประจำได้พัฒนาทักษะทางกายภาพ ทางการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้ทักษะการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ระบบการวางแผน การจัดการ ความเป็นผู้นำ และการสนับสนุนกันในหมู่เพื่อน

ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เรามีความภาคภูมิใจในทุกๆกิจกรรมและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนประจำของเรา เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนประจำของเราคือชุมชนที่เป็นมิตรและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สังคมโรงเรียนประจำที่บรอมส์โกรฟและบุคลากรฝ่ายโรงเรียนประจำ

ปัจจุบัน บรอมส์โกรฟมีนักเรียนประจำกว่า 12 สัญชาติ ทั้งสองหอพักถูกดูแลและดำเนินการโดย หัวหน้าบ้านฝ่ายหญิงที่เรียกว่า Housemistress และหัวหน้าบ้านฝ่ายชายที่เรียกว่า Housemaster ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ภายในหอพักและทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้กับนักเรียนประจำ ในช่วงเวลาเรียน ครูประจำหอพักยังมีหน้าที่สอนรายวิชาต่างๆด้วย ฉะนั้น พวกเขาจึงมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะของนักเรียนประจำ ทั้งในช่วงเวลาชั่วโมงเรียนหรือเมื่อกลับมาที่หอพักแล้ว นักเรียนประจำจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ผู้ช่วยประจำบ้าน ผู้ประสานงานหอพัก และเจ้าหน้าที่อื่นๆประจำหอพัก นอกจากนี้ ยังมีครูฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนประจำวิชา มาช่วยเหลือนักเรียนประจำในช่วงการทบทวนบทเรียนและทำกิจกรรมอื่นๆ หรือเมื่อต้องมีกิจกรรมทัศนศึกษาภายนอกอีกด้วย ทั้งหอพักชายและหอพักหญิงมีจำนวนบุคลากรที่ดูแลนักเรียนประจำอย่างพอเพียง ตามจำนวนสัดส่วนของนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหอพัก ครูใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของโรงเรียน รวมไปถึงหัวหน้าแผนกโรงเรียนประจำก็อาศัยอยู่ภายในรั้วโรงเรียน เพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยทั่วไปอีกด้วย ขั้นตอนการสรรหาครูและบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เป็นไปอย่างเข้มงวด พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศและฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น และเราได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคำแนะนำในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนตามมาตรฐานของสมาคมโรงเรียนประจำของอังกฤษอย่างเคร่งครัด

แบบฟอร์มขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกเพื่อติดต่อแผนกรับนักเรียน +662 821 6886


  captcha

  Enter the text shown above*