ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

เว็บไซต์และเอกสารแนะนำรายละเอียดจะช่วยให้คุณได้ทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การมาสัมผัสประสบการณ์อันคุ้มค่าและเยี่ยมชมด้วยตัวท่านเองนั้นย่อมดีกว่าแน่นอน เราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านที่โรงเรียน รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวัง

พันธมิตรและการเป็นสมาชิก

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ซึ่งใช้ชื่อว่าบรอมส์โกรฟภายใต้ใบอนุญาตจาก โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ โรงเรียนบรอมส์โกรฟในประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2096 และเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและแบบไป-กลับชั้นนำในภาคกลางของประเทศอังกฤษ เราเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกประเทศอังกฤษเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อบรอมส์โกรฟอันทรงเกียรตินี้

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ยังเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศแดวอน (Daewon Foreign Language High School) ในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 13 จากโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วโลก และมีอัตราความสำเร็จสูงที่สุดในการได้รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ความร่วมมือนี้ทำให้เรามีการผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว

นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นสมาชิกของ education Development Trust (EDT) สภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools) สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) สมาคมโรงเรียนประจำ (BSA) สมาคมกิจกรรมโรงเรียนนานาชาติประเทศไทย (TISAC) และ International Award for Young Learners โรงเรียนเป็นศูนย์การสอบที่ผ่านการรับรองโดยระบบการสอบนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CIE), Edexel และ AQA

วิทยาเขตของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

บรอมส์โกรฟมีเอกลักษณ์ในด้านสภาพแวดล้อมความเป็นไทยที่งดงามซึ่งวิทยาเขตเฉพาะทางทั้งสองแห่งตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองแห่งนี้อยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ:

  • วิทยาเขตปฐมวัยสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 – 6 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง 164
  • วิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์คสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 – 18 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการปรับภูมิทัศน์อย่างเหมาะสมใกล้กับสนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็น “บ้าน” สำหรับนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ระดับโลก!

หลักสูตรการเรียนการสอน

เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟอิงตามระบบการเรียนการสอนจากประเทศอังกฤษ หลักสูตรของเราจึงเหมาะสมกับช่วงวัยและมีความเข้มข้นตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ หรือ the National Curriculum for England ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนของเราเข้าสอบ IGCSE’s ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์, AS และ A Level ซึ่งเป็นประตูสู่มหาวิทยาลัยทั่วโลก

ระบบกลุ่มประจำบ้าน (House System) กิจกรรมหลังเลิกเรียน และระบบการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน

หลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้นได้รับการสนับสนุนจากระบบการดูแลที่เข้มงวด ซึ่งคอยเอาใจใส่และทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ นอกจากกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายแล้ว ระบบกลุ่มประจำบ้านก็สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเองระหว่างนักเรียนทุกระดับชั้น

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมและความเป็นสากล ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและพัฒนาการส่วนบุคคล ดังนั้น จึงทำให้พวกเขาสามารถมีบทบาทที่โดดเด่นในชุมชนทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในอนาคตได้ จากความร่วมมือของนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน เราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

การคัดเลือกและคุณสมบัติของครูผู้สอน

ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ครูผู้สอนทุกท่านมีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและความสามารถในการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกมาจากประเทศอังกฤษและมีบางส่วนจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา และแคนาดา นอกจากนี้ เรายังมีครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสามารถเป็นเลิศในการถ่ายทอดความรู้และมอบโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาให้แก่นักเรียน

ความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักเรียนและขนาดของชั้นเรียนในแต่ละชั้น

นักเรียนของเราประกอบด้วยนักเรียนที่มีสัญชาติต่างๆ มากกว่า 27 สัญชาติ โดยร้อยละ 50 ของนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ขนาดของชั้นเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยมีจำนวนไม่เกิน 12 คน ในกลุ่มนักเรียนเด็กเล็ก และขนาดไม่เกิน 24 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา