ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย

เว็บไซต์และเอกสารแนะนำโรงเรียนจะช่วยให้ท่านได้ทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตัวท่านเองนั้นมีความสำคัญ เราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่าน และท่านจะประทับใจในโรงเรียนของเราอย่างแน่นอน

เครือข่ายด้านการศึกษาและพันธมิตรของเรา

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ซึ่งการใช้ชื่อบรอมส์โกรฟนั้น อยู่ภายใต้ใบอนุญาตและข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนต้นแบบ นั่นคือ โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ

โรงเรียนบรอมส์โกรฟในประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2096 และเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับชั้นนำในตอนกลางของประเทศอังกฤษ เราเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกประเทศอังกฤษเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อบรอมส์โกรฟอันทรงเกียรตินี้

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ยังเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศแดวอน (Daewon Foreign Language High School) ในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 13 จากโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วโลก ในเรื่องของอัตราความสำเร็จสูงสุดในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ความร่วมมือนี้ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีการผสมผสานที่ดีระหว่างความเป็นตะวันออกและตะวันตก

นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นสมาชิกของ Education Development Trust (EDT) สภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools) สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) สมาคมโรงเรียนประจำ (BSA) สมาคมกิจกรรมโรงเรียนนานาชาติประเทศไทย (TISAC) และ International Award for Young Learners และโรงเรียนยังเป็นศูนย์การสอบที่ผ่านการรับรองโดยระบบการสอบนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CIE), Edexel และ AQA

วิทยาเขตของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

โรงเรียนของเรามีเอกลักษณ์ในด้านสภาพแวดล้อม และตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความงดงาม วิทยาเขตทั้งสองแห่งตั้งอยู่แถบชานเมือง ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ:

  • วิทยาเขตอนุบาล สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 – 6 ปี ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง 164
  • วิทยาเขตประถมและมัธยมศึกษา วินด์เซอร์ พาร์ค สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 6 – 18 ปี ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม โดยมีการปรับภูมิทัศน์ของที่ตั้งโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ทำให้วิทยาเขตนี้เสมือนเป็น “บ้าน” ของนักกอล์ฟเยาวชนระดับโลก!

หลักสูตรการเรียนการสอน

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนจากประเทศอังกฤษ โรงเรียนจึงนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมกับช่วงวัยและกระตุ้นการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของประเทศอังกฤษ หรือ The National Curriculum for England แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง นักเรียนของเราจะสอบหรือทำโครงงานเพื่อวัดผลตามระบบ IGCSE, AS A Level และ BTEC เพื่อใช้ในการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ระบบบ้าน (House System) กิจกรรมหลังเลิกเรียน และการดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน

ระบบการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนที่ดี จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนให้สัมฤทธิ์ผล และทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ นอกจากกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายแล้ว ระบบบ้านยังสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน การช่วยเหลือ และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนทุกระดับชั้น

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย มีแนวคิดที่เป็นสากล และในขณะเดียวกัน พวกเขาก็เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมและถิ่นที่อยู่อาศัย โดยพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาส่วนบุคคล เพื่อพวกเขาจะสามารถมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี จากความร่วมมือของนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน เราเชื่อว่า เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับโลกของเราได้อย่างแท้จริง

การคัดเลือกและคุณวุฒิของครูผู้สอน

ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ครูผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิเพียบพร้อมและมีความสามารถในการสอนที่เป็นเลิศ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกมาจากประเทศอังกฤษ และมีบางส่วนมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา และแคนาดา
นอกจากนี้ เรายังมีครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการสอนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ซึ่งพวกเขามีความสามารถเป็นเลิศในการถ่ายทอดความรู้และมอบโอกาสที่ดีที่สุดทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน

สังคมนานาชาติและขนาดของชั้นเรียน

นักเรียนของเรามีมากกว่า 27 สัญชาติ โดยครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ขนาดของชั้นเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ถือว่าเป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆในประเทศไทย