โรงเรียนบรอมส์โกรฟมุ่งมั่นที่จะสร้าง:

พลเมืองที่มีความสุข สร้างสรรค์ เปี่ยมคุณธรรม และใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้น พร้อมนำตัวเองและผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ

โรงเรียนพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านทาง:

การศึกษาที่รู้จริง มีแบบแผน และครอบคลุมสอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยไม่ละทิ้งค่านิยมหลัก

นอกเหนือจากวิสัยทัศน์และพันธกิจแล้ว โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟยังมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนของเรา และสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บรอมส์โกรฟโดดเด่นและแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟคือ…

  • โรงเรียนที่เป็นมิตร เปิดกว้างเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวบรอมส์โกรฟ
  • โดดเด่นในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • มีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม
  • โรงเรียนที่ใส่ใจ ปรับแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง
  • โรงเรียนนานาชาติขนาดกลางที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน
  • โรงเรียนที่มีระบบหอพักที่ได้มาตรฐานระดับโลก

Achieving Excellence Together