ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่วิทยาเขตระดับการศึกษาปฐมวัยของบรอมส์โกรฟ เราดูแลและสนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งช่วยให้บุตรหลานของท่านได้สำรวจ เสาะหา ค้นพบ และสร้างสรรค์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน ไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านกีฬาและศิลปะการแสดงด้วย

บุตรหลานของท่านคืออนาคตที่สดใส ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลที่ได้รับโอกาสและประสบการณ์เหมือนกันกับที่พวกเขาจะได้รับจากโรงเรียนทั่วไปในประเทศอังกฤษ ในขณะเดียวกันก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้วย นอกจากนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในโลกสากลผ่านเทศกาลและงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในโรงเรียน

ทั้งนี้ มีการวางแผนและจัดการประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละอย่างเพื่อท้าทายจินตนาการ ทักษะ และความคิดของเด็กแต่ละคน ครูผู้สอนมีความสามารถในการปรับตัวและมีความละเอียดอ่อนในการสอนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กตามขั้นตอนพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กแต่ละคน

บุตรหลานของท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตใจด้านการใฝ่รู้ บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพา ช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้การรู้จักตนเอง และจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเติบโตทางด้านอารมณ์ สังคม ร่างกาย และสติปัญญาผ่านการเล่นที่โรงเรียนได้จัดสรรขึ้น

บุตรหลานของท่านจะมีเวลาจดจ่อกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบจำลอง อ่านหนังสือ หรือวาดรูป พวกเขาจึงไม่เพียงมีโอกาสออกไปสนุกกับเพื่อนๆ แต่ยังมีโอกาสใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วย

บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้การรับฟังและพบว่าจะมีคนพร้อมคอยตอบคำถามให้พวกเขาเสมอเพื่อกระตุ้นและเสริมทักษะด้านภาษา พร้อมทั้งจะได้เรียนรู้การเคารพตนเองและผู้อื่นด้วย เรียกว่าเขาจะได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

บุตรหลานของท่านจะสนุกสนานและสร้างมิตรภาพมากมาย โดยจะได้เรียนรู้การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อโรงเรียนและชีวิตผ่านประสบการณ์ดังกล่าว

คำแถลงการณ์พันธกิจของโรงเรียนเน้นข้อเท็จจริงที่ว่า เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน ไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านกีฬาและศิลปะการแสดงด้วย เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยการจัดหาการศึกษาที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกำหนดให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจและวางแผนต่างๆ ทั้งหมด โดยแท้จริงแล้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบรอมส์โกรฟเป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โครงสร้างวิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล Academic Success University Placement