นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ได้อธิบายความหมายและวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ bromsgrove.ac.th  โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยคุกกี้ รวมถึงทางเลือก   ในการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไป หรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์

คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่อยู่ชั่วคราว จะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบราวเซอร์

คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่คงอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบไป  ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณ  แม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้แบบนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูล และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม

คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  แยกต่างหากจากไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม   เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในคุกกี้ มีความคล้ายคลึงกันอยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งคือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ   เพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้อย่างไร ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  ?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้:

  • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา
  • เพื่อป้องกัน spam และ การใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิด
  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และหาทางปรับปรุง
  • เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีขึ้น

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้ มีดังนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณ  ไม่สามารถยกเลิกได้   คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยัน     ตัวตนของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์  รวมถึงทำให้เข้าใจลักษณะการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา     ข้อมูลนี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้  ถ้าคุณไม่ตอบรับให้ใช้คุ้กกี้ประเภทนี้ เราก็จะไม่สามารถรู้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting/Advertising Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้อาจจะถูกกำหนดโดยบริษัทโฆษณา เพื่อทราบข้อมูลความสนใจ หรือ นำเสนอโฆษณาที่คุณอาจจะสนใจ จากเว็บไซต์อื่น ๆ  คุกกี้ประเภทนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคุณ  ในกรณีที่คุณไม่ให้ความเห็นชอบ คุณก็จะเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องน้อยลง  

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณเพื่อเลือกการใช้งานที่คุณต้องการ ในกรณีที่คุณปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ จะส่งผลให้การใช้งานบนเว็บไซต์หรือลักษณะการทำงานบางอย่าง อาจจะทำงานไม่เป็นปกติได้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว ได้ที่หน้าเว็บไซต์บราวเซอร์ที่เป็นทางการของคุณ หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนหาข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เราอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว  โดยคุณสามารถติดตามรับทราบนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับนี้เป็นฉบับที่แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ ทีม DPO โรงเรียนนานาชาติบอรมส์โกรฟ
สถานที่ติดต่อ 55 หมู่ 9  ซอยสุวินทวงศ์ 15 ถนนสุวินทวงส์  แสนแสบ  มีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510
อีเมล dpo@bromsgrove.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-989-4873