ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟนำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงโดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมปฏิบัติ และค่านิยมจากโรงเรียนบรอมส์โกรฟประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งมานานกว่า 460 ปี โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะนำแนวทางที่ดีจากประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นมาพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนด้วยการศึกษา ”ระบบอังกฤษ” โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่เหมาะสม โดยมีพื้นฐานมาจาก หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร IGCSE, AS และ
A-Level เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

นอกจากนี้โรงเรียนยังผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS และได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสมาชิกของ International Schools Association of Thailand (ISAT), Boarding Schools Association (BSA), the Council of International Schools (CIS), the International Award for Young Learners และThe Federation of British International Schools in Asia (FOBISIA)

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีด้วยกัน 2 วิทยาเขต ได้แก่

– วิทยาเขตรามคำแหง 164 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 2 ถึง 6 ปี
– วิทยาเขตสุวินทวงศ์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 6 ถึง 18 ปีทั้งนี้โรงเรียนยังให้บริการหอพักชั้นนำแยกชาย-หญิง สำหรับนักเรียนประจำอายุตั้งแต่ 9 ถึง 18 ปี โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ และชาวไทยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โรงเรียนประจำไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาเพิ่มในการเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
ผลการเรียน ผลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เวลาทำการสำนักงาน

สำนักงานเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น.
เวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 15:00 น.

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียน กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัครเรียน Admissions Office
โทรศัพท์: 02-540-7122 (วิทยาเขตรามคำแหง) หรือ EYadmissions@bromsgrove.ac.th
โทรศัพท์: 02-989-4873 ต่อ 103 หรือ 115 (วิทยาเขตสุวินทวงศ์)
หรือ อีเมล admissions@bromsgrove.ac.th
ขั้นตอนการสมัครเรียน