ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ

October 27, 2014

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟนำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงโดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมปฏิบัติ และค่านิยมจากโรงเรียนบรอมส์โกรฟประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งมานานกว่า 460 ปี โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะนำแนวทางที่ดีจากประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นมาพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนด้วยการศึกษา”ระบบอังกฤษ”
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่เหมาะสม โดยมีพื้นฐานมาจาก หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร IGCSE, AS และ A-Level เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

นอกจากนี้โรงเรียนยังผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS และได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์ นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสมาชิกของ International Schools Association of Thailand (ISAT), Boarding Schools Association (BSA), the Council of International Schools (CIS), the International Award for Young Learners และThe Federation of British International Schools in Asia (FOBISIA)

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีด้วยกัน 2 วิทยาเขต ได้แก่
– วิทยาเขตรามคำแหง 164 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 2 ถึง 7 ปี
– วิทยาเขตสุวินทวงศ์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 7 ถึง 18 ปี

ทั้งนี้โรงเรียนยังให้บริการหอพักชั้นนำแยกชาย-หญิง สำหรับนักเรียนประจำอายุตั้งแต่ 9 ถึง 18 ปี โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ และชาวไทยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด โรงเรียนประจำไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาเพิ่มในการเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

 

เวลาทำการสำนักงาน

สำนักงานโรงเรียนวิทยาเขตรามคำแหง 164 และ วิทยาเขตสุวินทวงศ์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ในระหว่างภาคเรียน และเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น. ในระหว่างปิดภาคเรียน

 

เวลาทำการโรงเรียน
โรงเรียนเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับแต่ละชั้นปีดังนี้
ชั้น Pre-Nursery – Reception ตั้งแต่เวลา 8.25 น. ถึง 14.00 น.
ชั้น Year 1 – Year 2 ตั้งแต่เวลา 8.25 น. ถึง 15.00 น.
ชั้น Year 3 – Year 13 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น.
กิจกรรมนอกเวลาเรียนวิทยาเขตรามคำแหง: จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับชั้น Nursery และ Reception และ เวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. สำหรับชั้น Year1 – Year2

กิจกรรมนอกเวลาเรียนวิทยาเขตสุวินทวงศ์: อังคาร-พฤหัสบดี เวลา 15.00 น. ถึง 15.40 น. สำหรับชั้น Year3 – Year13

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียน กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัครเรียน Admissions Office โทรศัพท์: 091-698-6215  (วิทยาเขตรามคำแหง) โทรศัพท์: 02-989-4873 ต่อ 103 หรือ 115 (วิทยาเขตสุวินทวงศ์) หรือ อีเมล enquiries@bromsgrove.ac.th