Primary Lip Synch competition

February 5, 2016

Congratulations to the Year 5 winners of the Primary Lip Synch competition. We wish them luck next week, when they will be performing in the Secondary assembly. Celebration was in the air all week last week as the annual fun run took place on Friday. Our Primary children showed real determination and everyone managed to complete their race. I was particularly impressed with Aaliyah and Amber (Year 5), who finished the race first, beating even our most athletic Year 6 boys! Next week is our Chinese and Korean New Year celebration, and our children who have opted to study Chinese and Korean have been working hard to create a spectacular show. Come along on Monday morning and celebrate with us.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นปีที่ 5 ผู้ชนะการแข่งขันลิปซิงค์ระดับประถมศึกษา และขอให้โชคดีในการแข่งขันรอบในสัปดาห์หน้าระหว่างการประชุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่วนบรรยากาศของงานวิ่งการกุศลประจำปี Fun Run ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนระดับประถมศึกษาของเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุกคนสามารถวิ่งได้ครบระยะทางที่กำหนดไว้ ดิฉันประทับใจเป็นพิเศษกับอาลีย่าห์และแอมเบอร์ (นักเรียนชั้นปีที่ 5) ซึ่งชนะเลิศและเข้าเส้นชัยก่อน นักกีฬาชายชั้นปีที่ 6 สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวเกาหลี นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีนและภาษาเกาหลีกำลังฝึกซ้อมอย่างแข็งขันเพื่อการแสดงโชว์ในวันงาน หวังว่าท่านผู้ปกครองจะสามารถมาร่วมงานดังกล่าวได้นะคะ

Screen Shot 2559-02-05 at 09.03.43

Primary Lip Synch winners